Priser

Tilmeldingsgebyret er på 500,-kr pr barn. Tilmeldingen er først bindende ved betaling af tilmeldingsgebyret, som refunderes i betalingen for sidste betalingsrate.

Beløbet indbetales på Kreditbanken Reg.nr. 7931 Kontonummer 0001127298

Generelle vilkår:

under 3år 1 mdr. – kun heltidspladser3.131 kr.
3år 1mdr. – skolestart2.268 kr.
3år 1mdr. – skolestart – deltidspladser (28 timer)1.247 kr.

Betalingen opkræves forud – 11 måneder om året med juli som betalingsfri. Der kan evt. reduceres efter reglerne om fripladstilskud.

Her ud over har vi et tillæg på 100kr til frugt pr mdr. pr barn.

Der kan ydes fripladstilskud, såfremt den aktuelle husstandsindkomst ikke overstiger de af myndighederne fastsatte grænser. Læs mere om fripladstilskud hos sønderborg kommune og borger.dk