Priser

Tilmeldingsgebyret er på 500,-kr pr barn. Tilmeldingen er først bindende ved betaling af tilmeldingsgebyret, som refunderes i betalingen for sidste betalingsrate.

Beløbet indbetales på Kreditbanken Reg.nr. 7931 Kontonummer 0001127298

Generelle vilkår:

2-5 årige børnehaver.

2 år-2år 8 mdr. – kun heltidspladser 2.589,00 kr.
2år 9mdr. – skolestart 2.176,00 kr.
2år 9mdr. – skolestart – deltidspladser (28 timer)    1.197,00 kr.

*

Betalingen opkræves forud – 11 måneder om året med juli som betalingsfri. Der kan evt. reduceres efter reglerne om fripladstilskud.

I 2015 kan der ydes fripladstilskud, såfremt den aktuelle husstandsindkomst ikke overstiger 576.799 kr. Se på kommunens hjemmeside her