Priser

Tilmeldingsgebyret er på 500,-kr pr barn. Tilmeldingen er først bindende ved betaling af tilmeldingsgebyret, som refunderes i betalingen for sidste betalingsrate.

Beløbet indbetales på Kreditbanken Reg.nr. 7931 Kontonummer 0001127298

Generelle vilkår:

2-5 årige børnehaver.

2 år-2år 8 mdr. – kun heltidspladser 2.589,00 kr.
2år 9mdr. – skolestart 2.176,00 kr.
2år 9mdr. – skolestart – deltidspladser (28 timer)    1.197,00 kr.

*

Betalingen opkræves forud – 11 måneder om året med juli som betalingsfri. Der kan evt. reduceres efter reglerne om fripladstilskud.

I 2015 kan der ydes fripladstilskud, såfremt den aktuelle husstandsindkomst ikke overstiger 509.699 kr. Se på kommunens hjemmeside her

eller ret henvendelse til Sanne Sandager på Pladsanvisningen tlf. 88 72 53 36