Bestyrelsen

Bestyrelsen 2024-25

Formand: Ninna Claudi Johannsen
Næstformand: Marlene Døsing Andersen
Kasserer: Mads B. Christiansen
Sekretær: Shahbaa Wilhelmsen
Medlem: Martin Kindberg Bitterhof
Medlem: Bernd Themann

Medlem: Lisa Thietje

Suppleant: Marie-Louise Terp
Suppleant: Lise Lorenzen

Repræsentant for støtteforeningen: Marlene Døssing Andersen
Repræsentant for støtteforeningen: Mads B. Christiansen

Daglig leder: Jette Petersen
Medarbejderrepræsentant: Maria K. Christiansen