Stilling – Souschef

Souschef/pædagog

Asserballe private børnehus søger en souschef/pædagog på 32 t. ugen. snarst muligt dog senest 1/4-20

Hvem er vi?
Vi er et privat Børnehus med 46 glade børn i alderen 3 – 6 år og et team på  8 veluddannede og engagerede medarbejdere, der er konstruktive rollemodeller for børn og hinanden.

Vi har en engageret forældregruppe, og samarbejdet med dem har en høj prioritet i hverdagen.

Vi bor centralt på Midtals og har et tæt samspil med lokalområdet, og anvender dette som et billede på ”det virkelige liv”.

Vi ser det enkelte barn som unikt, og som den person det er. Med afsæt i det og i samarbejde med forældrene, bidrager vi til, at det enkelte barn udvikler sig til en konstruktiv samfundsborger ud fra almindelige danske demokratiske normer og værdier.

Børnehuset tilbyder et udviklende miljø, hvor vi har fokus på oplevelser og selvvirksomhed. Vi har fokus på naturen som ressource, både i forhold til at dyrke vores egne afgrøder, leg og bevægelse og respekten for at bevarer naturen og omgangen med den.

Hvem er du og hvad kan vi tilbyde dig?

Vi søger en souschef der er pædagog uddannet.

Du skal i samarbejde med lederen varetage den daglige drift og administrative opgaver i Børnehuset. Der forventes , at du kan tager over, når lederen er ude af huset.

Derudover skal du i samarbejde med den øvrige personalegruppe, være med til at præge dagligdagen i Børnehuset   til et sted hvor børnenes udvikling altid er i fokus. Du skal bidrage til at det enkelte barn og børnene i fællesskab opnår større rummelighed, får flyttet grænser, samt udviklet deres ressourcer. Hvis du gerne vil arbejde hos os, forventer vi, at du bakker op omkring følgende værdier:

  • En tryg og glad atmosfære børn og voksne imellem.
  • En udviklende og anerkendende dialog i børnehøjde parterne imellem.
  • En omgangsform, der er præget af gensidig respekt, tillid, medindflydelse, tydelighed, ærlighed og grænsesætning.
  • Et kommunikationsmiljø, hvor støjniveauet er lavt. Der er lydhørhed og man bliver hørt uden at skulle råbe.
  • Børnenes leg – inde som ude – foregår dels i grupper og dels individuelt. Det enkelte barn har indflydelse på, hvad det gerne vil beskæftige sig med.
  • Personalet foretager dagligt en professionel pædagogisk vurdering af det enkelte barns behov ud fra ”dagsformen” og er i stand til at motivere til udvikling igennem leg og aktiviteter.
  • Sang, musik, teater og dans er udtryksformer, som indgår i dagligdagen.
  • Motoriske og praktiske færdigheder stimuleres og udvikles i hverdagen gennem aktiviteter og leg.
  • Børnenes sprog, tal og begreber, udvikles igennem de daglige gøremål, og ikke mindst den dialog, der foregår mellem voksen og barn.
  • Vi har faciliteter til et spændende motorikrum hvor børnene udfordres gennem læring og leg.

Med udgangspunkt i ovenstående glæder vi os til at høre, hvilke kompetencer du kan bidrage med, i forhold til en udviklende hverdag i Børnehuset.

Lønnen er i henhold til vores overenskomst med BUPL.

Hvis ovenstående har gjort dig nysgerrig og givet dig lyst til at høre mere om jobbet og børnehuset er du velkommen til informationsaften d. 27/1 2020 kl. 19.00. Signe Skov Pedersen på tlf: 61 35 25 44

Vi bor Bygaden 32, Asserballe, 6440 Augustenborg.

Ansøgningsfristen er mandag d, 3/2 – 2020 inden kl. 12.00.

Ansættelsessamtale finder sted fredag d. 7/2 – 2020.

Kørekort:

B(Almindelig bil),