Bestyrelsen

Bestyrelsen 2018

Formand: Kresten Kjær Sørensen
Næstformand: Maria Ngonyani Clausen
Kassér: Martin Petersen
Sekretær: Chrestine Møller
Medlem: Carsten Wandahl Sørensen
Suppleant: Kieran Wandahl Lass
Suppleant: Eva Madsen

Repræsentant for støtteforeningen: Martin Petersen
Repræsentant for støtteforeningen:

Daglig leder: Eva Balleby
Medarbejderrepræsentant: Signe Skov Pedersen