Forside

  • Del af legepladsen
  • Børnehaven set fra legepladsen
  • Gang i et af gyngestativerne
  • Der øves kolbøtter
  • Traktoren er altid god

Bemærk
Tak for et godt forældremøde og generalforsamling Den nye bestyrelse finder du under Bestyrelsen

Fokus på hvert barn
“Hos os skal børn føle sig set, betydningsfulde og holdt af.”!

Leg og Læring
“Vi rummer forskelligheder og anerkender, at alle har individuelle styrker og indlærer på forskellig vis.”.